Τεχνικές Πληροφορίες Μπάρες

Εκτύπωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Παίρνουμε ένα ευθύγραμμο πήχη, όπως ένα σκουπόξυλο που πάντα υπάρχει σε όλα τα σπίτια και το ακουμπάμε οριζόντια πάνω στην πόρτα στο σημείο που θα τοποθετήσουμε την μπάρα. Ο πήχης ή το σκουπόξυλο θα πρέπει να ακουμπάει σε όλο το μήκος της πόρτας και να προεξέχει αριστερά και δεξιά της.

Συνήθως η μπάρα τοποθετείται λίγο πιο πάνω από το κέντρο της πόρτας.

Αφού ακουμπήσουμε τον πήχη στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε την μπάρα, μετράμε το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στον τοίχο και την εσωτερική πλευρά του πήχη. Αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνει και από τις δυο πλευρές (αριστερά και δεξιά της πόρτας). Σε περίπτωση που έχουν διαφορά θα πρέπει να σημειώσουμε ξεχωριστά τις διαστάσεις. Παράδειγμα, Αριστερό κενό 3,8 εκατοστά, Δεξιό κενό 3,5 εκατοστά.

Με το μέτρο μετράμε από την αρχή της αριστερής κάσας έως και το τέλος της δεξιάς κάσας και σημειώνουμε το μήκος που προκύπτει.

Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε για τυχών εμπόδια δεξιά ή αριστερά της πόρτας όπως διακόπτες και τα λοιπά, διότι η μπάρα θα πρέπει να γίνει 10 με 15 cm περίπου μεγαλύτερη από την καθαρή της διάσταση.

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΟΧΗ

 

Ακουμπάμε τον πήχη ή το σκουπόξυλο οριζόντια πάνω στον τοίχο και μετράμε με το μέτρο μας το κενό που δημιουργείται από την πόρτα έως το εσωτερικό του πήχη, αριστερά και δεξιά. Στην συνέχεια  μετράμε το πλάτος της καθαρής εσοχής.

Επίσης θα πρέπει αριστερά και δεξιά του τοίχου να ελέγξετε για τυχών εμπόδια διακόπτες και τα λοιπά, διότι η μπάρα θα πρέπει να γίνει 15 με 20 cm περίπου μεγαλύτερη από την καθαρή διάσταση της εσοχής.

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΟΤΑΝ Η ΠΟΡΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΩΝΙΑ

Αν έχουμε γωνιακό τοίχο είτε αριστερά είτε δεξιά της πόρτας και δεν έχουμε χώρο να τοποθετήσουμε δυο κανονικά στηρίγματα τότε αντικαθιστούμε το ένα στήριγμα με ροζέτα.

Αφού ακουμπήσουμε τον πήχη στο σημείο που θέλουμε να τοποθετήσουμε την μπάρα, μετράμε το κενό που δημιουργείται ανάμεσα στον τοίχο και την εσωτερική πλευρά του πήχη. Αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές (αριστερά και δεξιά της πόρτας).

Στην συνέχεια  ακουμπάμε το μέτρο μας στον πλαϊνό τοίχο και μετράμε όλο το μήκος της πόρτας έως και το τέλος της κάσας της άλλης πλευράς.

Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε για τυχών εμπόδια δεξιά ή αριστερά της πόρτας όπως διακόπτες και τα λοιπά, διότι η μπάρα θα πρέπει να γίνει 5 με 15 cm περίπου μεγαλύτερη από την καθαρή της διάσταση.

 

Για να μπορέσουμε να σας καθοδηγήσουμε για τη σωστή επιμέτρηση μπορείτε να βγάλετε μια φωτογραφία το εσωτερικό της πόρτα σας και να μας την στείλετε στο e-mail μας με τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Copyright 2010 casashop.gr